ProjeYalova

Çiftlikköy Sahil Mahallesi 3+1 İcradan Satılık Daire

YALOVA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İcradan satılık daire

T.C.
YALOVA
İCRA DAİRESİ
2018/2611 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri : TAPU KAYDI : Yalova İli Çiftlikköy İlçesi 4636 Parsel sayılı 1687 m2 yüzölçümlü ana taşınmazın niteliği arsa , bağımsız bölüm niteliği daire olan taşınmazın 90/1688 hissesine karşılık gelen A Blok birinci kat 3 Nolu bağımsız bölüm tam hisse oranında borçlu adına kaindir. MEVCUT DURUMU: Taşınmazın Çiftlikköy merkezde , sahil şeridine yaklaşık 200 m mesafede, cadde üzerinde , ulaşımın kolay olduğu bir mevkide konumlandığı ; Belediye hizmetlerinden faydalanır durumda ve su , elektrik , kanalizasyon alt yapısına sahip olduğu gözlenmiş; söz konusu birinci kat 3 nolu bağımsız bölüm kapalı olduğundan içeri girilememiş, belediyesince onaylı mimari projesi incelendiğinde salon/mutfak /3 oda /banyo /wc /3 balkondan meydana geldiği ve kullanım alanının yaklaşık 80 m2 olduğu; söz konusu yapının yaklaşık 10/15 yıllık olduğu gözlenmeştir. İMAR DURUMU: Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde olduğu , taşınmaza ait 25/11/1998 tarih ve 98/63 nolu yapı ruhsatı ile 22/02/2005 tarih ve 2005/12 nolu yapı kullanma izin belgesi düzenlendiği bildirilmiştir.
Adresi : Yalova İli Çiftlikköy İlçesi Sahil Mah. Yakut Sok.Yılmaz Apt. A Blok No:15/3 adresli
Yüzölçümü 1.687,80 m2 Arsa Payı 90/1688 Kıymeti 230.000,00 TLKDV Oranı %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup , tapu kaydı dosyasındadır.
1. Satış Günü 27/09/2018 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü 25/10/2018 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri: UĞUR MUMCU TİYATRO SALONU – RÜSTEMPAŞA MAH. HUZUR SOK. NO :2 KAT :1 MERKEZ / YALOVA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir, tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve tebligat yapılamayan ilgililere İİK.127 uyarınca gazete ilanı tebliğ yerine sayılacaktır.

6- Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 04/01/2013 tarih ve 2013/21 sayılı 6352 Sayılı Kanun İle Değiştirilen İcra ve İflâs Kanununun Uygulanması konulu yazısı doğrultusunda , İİK 9.Maddesinin ” İcra İflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödemenin Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda İcra İflas dairesi adına açılan hesaba yapılır. ” amir hükmü gereğince “İhale Teminat Bedeli” dahil her türlü ödemenin; icra ve iflâs dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yolu ile ya da anlaşmalı banka olan Vakıfbank tarafından icra ve iflâs dairelerine kurulan POS cihazı üzerinden yatırılması; bu itibarla %20 nakit teminatın TR84 0001 5001 5800 7274 0403 61 IBAN nolu müdürlüğümüzün T.C.Vakıfbank YalovaŞubesi “Emanet Kasa Hesabı”na ihale saatinden önce yatırılması gerekmektedir.” Katılımcıların ihale sırasında , ihaleye girilecek dosya numarası yazılı banka dekontunu ibraz etmeleri zorunlu olup,nakit teminat kabul edilmeyecektir”

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2611 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/07/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.