ProjeYalova

Yalova Termal Akköy’de Mahkeme Kararı İle Satılık Sera

YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ Mahkeme kararı ile satılık sera

T.C.
YALOVA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Yalova İli Termal İlçesisi Akköy köyü Kavacık Mevkii 306 Ada, 116 Parselde bulunan tarla vasıflı taşınmaz üzerinde halen muhtelif sayı ve büyüklükte taşınabilir nitelikte olan sera, 1 adet 50 m2 büyüklüğünde tek katlı eski baraka ve bitkiler bulunmaktadır. Baraka sobalıdır. Çok eski vaziyettedir. Halen baraka-depo-atölye tarzında kullanılmaktadır. 2-b yapı sınıfındadır. Parselin baktığı cepheler: Kuzey,Batı ve Güney yönüdür. Diğer cenahında komşu parseller bulunmaktadır. Parsel cadde üzerindedir. Deniz manzaralıdır.
Termal Belediye başkanlığının 29/01/2018 tarihli yazısında parselin imarplanı içerisinde A-2-5-3 (Ayrık nizam iki kat) ve TAKS: 0,20-KAKS:0,40 olarak imarlı olduğu, taşınmaz üzerine denk gelen yol ve yeşil alan terklerinin henüz yapılmadığı bildirilmiştir.
Adresi : Yalova Termal İlçesi Akköy Köyü Kavacık Mevkii Yalı Caddesi üzeri
Yüzölçümü 5.675,17 m2
Arsa Payı : –
İmar Durumu Termal Belediye başkanlığının 29/01/2018 tarihli yazısında parselin imarplanı içerisinde A-2-5-3 (Ayrık nizam iki kat) ve TAKS: 0,20-KAKS:0,40 olarak imarlı olduğu, taşınmaz üzerine denk gelen yol ve yeşil alan terklerinin henüz yapılmadığı bildirilmiştir.
Kıymeti 2.835.051,74 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler : –
1. Satış Günü 01/10/2018 günü 15:00 – 15:10 arası
2. Satış Günü 31/10/2018 günü 15:00 – 15:10 arası
Satış Yeri : Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu Adliye Sarayı YALOVA
———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/07/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.