ProjeYalova

Yalova Termal’de Turizm İmarlı Arsa İcradan Satılık

YALOVA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İcradan satılık arsa

T.C.
YALOVAİCRA DAİRESİ
2014/13323 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri :Yalova ili Termal İlçesi Üvezpınar mah.Köyüstü Mevkii 102 ada 1 parsel 5.021,32m2 alana sahip ana taşınmaz niteliği arsa olup tam hisse oranında borçlu adına kain tapuludur.Taşınmaz üzerinde herh0angi bir yapı yoktur, ayrıca kayda değer bir bitki örtüsü de yoktur. Arazide eğim %5, %50 arasında değişmektedir. Önü açık olan parsel deniz manzarasına sahiptir. Parsel imar planı içerisinde kalmaktadır. Henüz terkleri vb. İşlemleri yapılmamıştır. Arsa vasfındadır. Taşınmaz Termal Yalova ana yoluna 1098m, Yalova şehir merkezine (heykele) 10790 m uzaklıkta olduğu görülmüştür. Ulaşım imkanları orta derecede mevcuttur. Bağımsız bölümler/taşınmazlar telefn, su, elektirik, kanalizasyon, vb. Altyapı hizmetlerinden kısmen yararlanmaktadır. Merkezde olmasından dolayı sosyokültürel faaliyetlerden kısmen yararlanmaktadır. Belediye hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Denize mesafesi 6261 m, Hastaneye 13014 metre, Belediyeye 1340 metre civarıdır. Taşınmaz çeşitli mahallere yakındır, bunlar yol, köy merkezi, lokanta, camii vb.dir. Parselden deniz görülmektedir. Belirtilen Özellikler genel olarak bedele olumlu etki edecek niteliktedir. Not:Uzaklıkları kuş uçusu mesafededir.
Adresi :Yalova İli Termal İlçesi Üvezpınar Mah. Köyüstü Mevkii Durduoğlu Kebap Lokantası yan tarafı(Cami Sok.üstü) Termal/YALOVA
İmar Durumu 1/1000 uygulama imar palanı içerisindedir.Turizm tesis alına olarak tanımlanmaktadır.
Kıymeti : 3.113.218,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydındaki gibidir. 
1. Satış Günü 09/10/2018 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü 06/11/2018 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri : UĞUR MUMCU TİYATRO SALONU – RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ HUZUR SOKAK NO :2 KAT :1 MERKEZ / YALOVA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir, tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve tebligat yapılamayan ilgililere İİK.127 uyarınca gazete ilanı ve Uyap E-Satıştebliğ yerine sayılacaktır.

6- Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 04/01/2013 tarih ve 2013/21 sayılı 6352 Sayılı Kanun İle Değiştirilen İcra ve İflâs Kanununun Uygulanması konulu yazısı doğrultusunda , İİK 9.Maddesinin ” İcra İflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödemenin Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda İcra İflas dairesi adına açılan hesaba yapılır. ” amir hükmü gereğince “İhale Teminat Bedeli” dahil her türlü ödemenin; icra ve iflâs dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yolu ile ya da anlaşmalı banka olan Vakıfbank tarafından icra ve iflâs dairelerine kurulan POS cihazı üzerinden yatırılması; bu itibarla %20 nakit teminatın TR84 0001 5001 5800 7274 0403 61 IBAN nolu müdürlüğümüzün T.C.Vakıfbank YalovaŞubesi “Emanet Kasa Hesabı”na ihale saatinden önce yatırılması gerekmektedir.” Katılımcıların ihale sırasında , ihaleye girilecek dosya numarası yazılı banka dekontunu ibraz etmeleri zorunlu olup,nakit teminat kabul edilmeyecektir”
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/13323 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/08/2018 (İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.